CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Documents

DescripcióData
Bonificació vehicles de més de 25 anys / Bonificación vehículos de más de 25 años29/07/2020
Sol·licitud ocupació comerços07/10/2015
Solicitud de ocupación comercios07/10/2015
Sol·licitud ocupació per obres07/10/2015
Solicitud ocupación obras07/10/2015
Solicitud de vado07/10/2015
Sol·licitud de gual07/10/2015
Designació compte bancari / Designación cuenta bancaria (pdf)05/07/2018
Informació padró28/07/2014
Sol·licitud cremar/Solicitud quemar (pdf)17/10/2019
Sol·licitud mercats / Solicitud mercados (pdf)22/02/2021
Domiciliació bancària / Domiciliación bancaria (pdf)13/06/2019
Sol·licitud fraccionament o ajornament deute en període executiu / Solicitud fraccionamiento o aplazamiento deuda en periodo ejecutivo23/10/2020
Sol·licitud fraccionament o ajornament deute en període voluntari / Solicitud fraccionamiento o aplazamiento deuda en periodo voluntario23/10/2020
Cuota Tributaria IVTM31/01/2014
Sistema especial de pagament de l'IBI / Sistema especial de pago del IBI27/10/2020
Sol·licitud exempció IVTM persones amb discapacitat / Solicitud exención IVTM personas con discapacidad29/07/2020
Sol·licitud devolució impost circulació per baixa definitiva / Solicitud devolución impuesto circulación por baja definitiva29/07/2020
Sol·licitud bonificació IBI família nombrosa / Solicitud bonificación IBI familia numerosa29/07/2020
Sol·licitud bonificació vehicle mixt o elèctric / Solicitud bonificación vehiculo mixto o eléctrico29/07/2020
123