CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

L’AJUNTAMENT RETORNARÀ LA TAXA DE FEMS A ESTABLIMENTS I LOCALS QUE HAGIN HAGUT DE TANCAR OBLIGATÒRIAMENT

L’Ajuntament de Sant Lluís retornarà la taxa de fems als establiments i locals que hagin hagut de tancar obligatòriament per la declaració d’estat d’alarma, o que no hagin pogut obrir (en el cas d’activitats de temporada) les seves portes. La devolució correspondrà al temps que hagin hagut de romandre tancats obligatòriament.

Els propietaris dels establiments hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament per demanar la devolució de la part corresponent de la taxa abans del dia 31 d’agost d’enguany. En el cas de les activitats de temporada, es considerarà que iniciaven la seva activitat el dia 1 de maig de 2020, excepte que els establiments justifiquin que l’obertura estava prevista abans i puguin demostrar-ho. Per sol·licitar la devolució de la taxa, s’haurà d’emplenar el formulari que es trobarà a la web municipal.

Des de l’Ajuntament de Sant Lluís es considera que la declaració de l’estat d’alarma és una situació aliena als propietaris dels establiments i locals, i per tant, és d’aplicació en aquest cas l’article 26.3 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i no cobrar a aquests establiments la taxa pel servei de recollida i tractament de fems, atès que no s’ha pogut utilitzar el servei i en conseqüència, no s’ha produït el fet imposable.