CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

L’AJUNTAMENT PERMETRÀ AMPLIAR FINS A UN 50 PER CENT LES TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS

L’Ajuntament de Sant Lluis ha emès una circular que regula l’ampliació de les terrasses de bars i restaurants en relació a l’any anterior. Així, de manera excepcional, es permetrà aquest any ampliar fins a un 50 per cent la superfície de terrassa que s’ocupava l’any anterior, sempre que el comerç així ho demani. Per a que sigui possible l’ampliació, els establiment han de justificar que compleixen una sèrie de requisits, els principals dels quals són:
- Que hi hagi espai disponible a la via pública.
- S’ha de tenir autorització dels veïns si l’ampliació de la terrassa s’ubica davant de la seva façana, o bé la terrassa ha d’estar a una distància de com a mínim 3 metres de la façana.
- S’ha d’incrementar l’espai peatonal a la via en la mateixa proporció que s’ampliï la terrassa.

La circular especifica que, si fos necessari, es podria contemplar l’ocupació de l’espai en dues zones diferents, sempre que es compleixin tots els requisits.

Aquestes autoritzacions seran temporals, i modificables si es canvien les condicions establertes pel Ministeri de Sanitat. Podran ser revocades també en el cas d’incompliment de les condicions fixades pel Ministeri de Sanitat, per interès general o força major. Els responsables dels locals que tinguin autoritzades les terrasses hauran de complir escrupolosament amb les mesures d’higiene, prevenció, distància i seguretat.

L’Ajuntament de Sant Lluís suspendrà durant aquest any, i de manera excepcional, la taxa d’ocupació de via pública per aquells locals que tinguin terrasses a la via pública, ja que l’aprofitament que enguany es podrà obtenir tant d’aquest espai com també de l’ubicat a l’interior del local serà molt menor que en anys anteriors.