CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
RSS

Vídeoactes dels plens municipals

De conformitat amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, l’Ajuntament de Sant Lluís implanta, a partir del dos de març de 2017, el sistema de Videoacta, que és un sistema de gestió d’actes municipals que combina:

- El document denominat “acta succinta”, que conté l’ordre del dia de la sessió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat i el contingut dels acords adoptats, emesa per la Secretària municipal, que dóna fe de l’acte.

- La gravació en vídeo de la sessió (àudio i imatges) que recull la literalitat de les intervencions de cada un dels regidors. El fitxer resultant de la gravació estarà signat i certificat electrònicament per la Secretària de la Corporació per tal d’acreditar l’autenticitat i integritat dels fitxer. Al final de l’acta succinta figuren les dades d’accés per comprovar dita autenticitat.